Thí nghiệm bê tông xi măng

KHUÔN ĐÚC MẪU BÊ TÔNG THỬ UỐN 150x150x600 mm

BỘ CÔN ĐO ĐỘ SỤT BÊ TÔNG N1

MÁY THỬ ĐỘ THẤM NƯỚC CỦA BÊ TÔNG

KHUÔN ĐÚC MẪU BÊ TÔNG XI MĂNG

KHUÔN ĐÚC MẪU BÊ TÔNG BẰNG NHỰA

THIẾT BỊ ĐO MODUL ĐÀN HỒI KHI NÉN

MÁY NÉN BÊ TÔNG 300 TẤN

MÁY NÉN BÊ TÔNG ĐIỆN TỬ 2000 KN

THIẾT BỊ XUYÊN XÁC ĐỊNH THỜI GIAN ĐÔNG KẾT CỦA VỮA BÊ TÔNG

MÁY TRỘN BÊ TÔNG CƯỠNG BỨC TRỤC NGANG

MÁY TRỘN BÊ TÔNG CƯỠNG BỨC TRỤC ĐỨNG 60 - 200 LÍT

KHUÔN ĐÚC MẪU BÊ TÔNG HÌNH TRỤ

KHUÔN ĐÚC MẪU BÊ TÔNG 150 mm LẬP PHƯƠNG - KÉP 3

TẤM CAO SU CAPPING D150

MÁY THỬ THẤM ION CLO

BỘ THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH THỜI GIAN ĐÔNG KẾT CỦA VỮA BÊ TÔNG

BỘ KHUÔN CHỤP CAPPING NÉN MẪU BÊ TÔNG HÌNH TRỤ D150

BÀN ĐO ĐỘ CHẢY XOÈ CỦA BÊ TÔNG - TIÊU CHUẨN BS EN 12350-5:2000

BỘ GÁ UỐN MẪU BÊ TÔNG

MÁY NÉN BÊ TÔNG TYE-2000

NHIỆT KẾ ĐIỆN TỬ ĐO NHIỆT ĐỘ BÊ TÔNG

KÍNH ĐO VẾT NỨT BÊ TÔNG

BÀN RUNG TẠO MẪU BÊ TÔNG - TIÊU CHUẨN ASTM

MÁY NÉN BÊ TÔNG 2000KN NEW LUDA

THIẾT BỊ THỬ ĐỘ CHẢY CỦA BÊ TÔNG TỰ LÈN KIỂU L - BOX EN 12350-10

PHỄU ĐO ĐỘ CHẢY CỦA BÊ TÔNG TỰ ĐẦM THEO TIÊU CHUẨN EN 12350-9

MÁY TRỘN BÊ TÔNG TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

BÀN RUNG BÊ TÔNG

BỘ KIM XUYÊN XÁC ĐỊNH THỜI GIAN ĐÔNG KẾT BÊ TÔNG

MÁY NÉN BÊ TÔNG 3000KN

MÁY ĐO HÀM LƯỢNG BỌT KHÍ TRONG BÊ TÔNG

MÁY ĐO HÀM LƯỢNG BỌT KHÍ BÊ TÔNG

MÁY XÁC ĐỊNH ĐỘ THẤM ION CLO

THIẾT BỊ XÁC ĐỊNH ĐỘ TÁCH NƯỚC CỦA BÊ TÔNG THEO PHƯƠNG PHÁP BAUER

KHUÔN ĐÚC MẪU BÊ TÔNG ĐO ĐỘ CO NGÓT

THIẾT BỊ ĐO ĐỘ CO NGÓT CỦA BÊ TÔNG

BỘ ÉP CHẺ MẪU BÊ TÔNG HÌNH TRỤ

MÁY ĐO ĐỘ SÂU VÀ CHIỀU RỘNG VẾT NỨT BÊ TÔNG

THIẾT BỊ ĐO HÀM LƯỢNG BỌT KHÍ BÊ TÔNG

';