Thí nghiệm dùng chung

TỦ SẤY MẪU TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

LÒ NUNG MẪU PHÒNG THÍ NGHIỆM

RỌ CÂN THUỶ TĨNH

BÀN CÂN THUỶ TĨNH

BÌNH HÚT CHÂN KHÔNG

MÁY KHOAN LẤY MẪU BÊ TÔNG

MÁY SÀNG KHÍ PHÂN TÍCH KÍCH CỠ HẠT

BỘ KÍCH ĐÙN MẪU VẠN NĂNG

KÍCH THUỶ LỰC MODEL HHYG TỪ 5 TẤN ĐẾN 1000 TẤN

KÍCH THUỶ LỰC RỖNG TÂM 20 TẤN 30 TẤN 60 TẤN 100 TẤN

ĐẾ TỪ GÁ ĐỒNG HỒ SO

BỘ CẢM BIẾN LỰC ĐIỆN TỬ ( LOADCELL )

CÂN THUỶ TĨNH

MÁY NÉN CBR/MARSHALL TỰ ĐỘNG

';