Tin tức

Nhân sự mới Bộ Xây dựng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 196/QĐ-TTg bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Tường Văn - Cục trưởng Cục Phát triển Đô thị làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng từ ngày 6/2/2020.

08/02/2020

Thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Hà Giang, tỉnh Hà Giang đến năm 2035 

Ngày 13/4/2018, Bộ Xây dựng tổ chức cuộc họp thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Hà Giang, tỉnh Hà Giang đến năm 2035, do Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì. Dự cuộc họp lãnh đạo UBND tỉnh Hà Giang, UBND TP Hà Giang, đại diện các Bộ, hội, hiệp hội chuyên ngành là thành viên Hội đồng thẩm định Bộ Xây dựng.

13/04/2018

Công nhận đủ điều kiện hoạt động của các phòng thí nghiệm LAS-XD năm 2018

Công nhận đủ điều kiện hoạt động của các phòng thí nghiệm LAS-XD năm 2018

13/04/2018

Công nhận năng lực thực hiện các phép thử của Trung tâm Thí nghiệm và Kiểm định Xây dựng Khánh Hòa thuộc Công ty cổ phần SDC

Công nhận năng lực thực hiện các phép thử của Trung tâm Thí nghiệm và Kiểm định Xây dựng Khánh Hòa thuộc Công ty cổ phần SDC

17/05/2016